Werkwijze

Elk traject wordt voorafgegaan door een intakegesprek. Tijdens deze kennismaking worden wederzijdse verwachtingen afgestemd, de manier van samenwerking besproken en wordt de (hulp) vraag geformuleerd. Gemiddeld bestaat een traject uit 6 tot 10 sessies van circa anderhalf uur.

Coaching

Binnen de sessies staan 2 begrippen centraal; bewustwording van je eigen proces en patronen en hier ook verantwoordelijkheid in te nemen. De eerste stap is het verwerven van inzicht in belemmerende en motiverende overtuigingen, denkpatronen, gevoelens en gedrag. Als je je bewust bent van deze stromen in jezelf kun je verantwoordelijkheid nemen voor en kijken naar datgene dat je tot nu toe in je leven en werk hebt gedaan. De tweede stap is het inzetten van nieuw verworven inzichten in je dagelijks leven en deze te gebruiken om jouw persoonlijke doelen te bereiken. Na afloop van elk traject vindt er een evaluatie plaats en wordt bekeken of en op welke wijze een vervolg gewenst is. Wanneer er sprake is van een opdrachtgever dan ontvangt deze op verzoek en na instemming van de coachee een eindverslag van het traject.

Mediation

Voorafgaand aan een traject is er een oriënterend gesprek om de doelstelling helder te krijgen en te beslissen of mediation een oplossing kan zijn. Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over onze werkwijze en welke regels er zijn bij mediation. Wanneer er wordt besloten om met ons te werken dan volgt er een mediationovereenkomst. Het is belangrijk te weten dat mediation op basis van vrijwilligheid plaatsvindt en op ieder gewenst moment door een van de partijen beëindigd kan worden. Vanaf het eerste contactmoment is vertrouwelijkheid gegarandeerd en dat wordt door alle partijen gedragen.

Tarieven coaching

Particulieren: € 90,00 per uur excl. BTW.
Zakelijk: tarief op aanvraag, volgens offerte.

Tarieven mediation

Uurtarief: € 185,- excl. BTW.
Pakketmodules: De kosten voor deze modules zijn hier te vinden.

De kosten voor mediation worden meestal door partijen 50/50 gedeeld. Bij arbeidsconflicten neemt vaak de werkgever de kosten voor conflictbemiddeling voor haar rekening. Ook vergoedt een rechtsbijstandverzekeraar vaak de kosten voor mediation. In voorkomende gevallen nemen partijen de kosten voor externe adviseurs/deskundigen voor eigen rekening.

Als register-mediator sta ik ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hierdoor kan ik ook cliënten bedienen die in aanmerking komen voor een overheidsbijdrage (toevoeging of gesubsidieerde rechtsbijstand). De voorwaarden hiervoor zijn te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand >>

Overige kosten

Extra kosten die kunnen worden doorberekend zijn: reiskosten, administratieve verslaglegging zoals bijv. een vaststellingsovereenkomst en daarnaast huur van een externe locatie.