Stiefplan-Coach

Iedereen kent zijn eigen normen en waarden, gewoonten en gebruiken, niet alleen vanuit zichzelf maar ook vanuit ‘vorige’ gezinssituaties.
Maar wat als er een nieuw, samengesteld gezin gevormd wordt door ouders, eventueel met kinderen uit een vorige relatie? Passen dan ook alle EIGEN aardigheden naadloos in elkaar?

Vaak zijn de volwassenen die willen gaan samenwonen super verliefd en wordt er misschien te weinig rekening gehouden met kinderen die er, gewild of ongewild, bij betrokken worden. Dat geeft in de praktijk vaak meer problemen dan dat men in het begin van de relatie verwacht had. Het vormen van zo’n nieuw gezin is zeker niet eenvoudig en moet dus ook niet onderschat worden. Helaas blijkt dat 60% van de nieuw samengestelde gezinnen het niet redt.

Als coach van StiefenCo wil ik er juist, samen met u, voor zorgen dat dit wel slaagt. Bij een verhuizing of vakantie treft men ook de nodige voorbereiding, waarom zou men dan bij een nieuw te vormen gezin hier geen aandacht aan besteden? We willen toch niets liever dan dat het nieuwe gezin slaagt?

STIEFenCO is gespecialiseerd in de complexe problematiek van het samengestelde gezin. Wij doen dit no-nonsense, betaalbaar, zonder onnodige consulten en waar mogelijk met een gezonde dosis humor. STIEFenCO biedt een samengesteld gezin hulp door krachtige en heldere adviezen, oplossingen en schept orde in de emotionele en opvoedkundige chaos die er ook kan zijn. Ik kan met u een Stiefplan opstellen of zaken bespreken over uw nieuwe situatie of de problemen waar u tegenaan loopt binnen het nieuwe samengestelde gezin. Dit geeft veel duidelijkheid en zorgt ervoor dat de kans van slagen van uw “nieuwe gezin” vele malen groter wordt.

Hoe ziet de begeleiding eruit

We starten altijd met een intake-/kennismakingsgesprek en verkennen welke vragen u heeft en passen daar uw traject als maatwerkoplossing op aan. Er ligt een scala aan mogelijkheden van het maken van een plan tot coaching, tot workshops etc.
Voor het totale dienstenpakket en de daarbij behorende kosten verwijs ik u graag naar de website van  StiefenCo >>