Online Mediation

Naast de traditionele vorm van mediation waarbij u samen met de wederpartij om tafel zit, is er ook online mediation of Online Dispute Resolution (ODR).

Hierbij begeleid ik u als mediator bij het vinden van een oplossing voor het conflict met een ander. Het verschil is dat de mediation geheel online plaatsvindt in een beveiligde omgeving. Door online contact hoeven partijen niet tegenover elkaar aan tafel te zitten. Online mediation leent zich zowel voor echtscheidingsmediation als voor arbeidsmediation.

Voor het oplossen van andere geschillen, ervaren partijen online mediation als 'light' in vergelijking met de traditionele vorm van mediation. Er is vaak niet zoveel aan de hand, maar het moet wel goede geregeld worden. Een bijkomend voordeel van online mediation is dat er geen sprake is van synchrone communicatie. Zowel u als de wederpartij kunt op een zelfgekozen tijdstip reageren. Uit onderzoek blijkt dat online mediation een goed middel is om een echtscheiding te regelen.

Hoe werkt het?

• Online mediation begint met het invullen van een uitgebreide vragenlijst via internet;
• Aan de hand van u beider antwoorden krijg ik als mediator een goede indruk wat er speelt;
• Vervolgens maak ik met u beiden afspraken over de te volgen route;
• U werkt samen, onder mijn begeleiding, aan de benodigde afspraken;
• Deze worden aan het einde van het mediationproces vastgelegd in een slot- of vaststellingsovereenkomst.

De kosten verschillen niet van de traditionele vorm van mediation.