Ouderschapsplan

Als een gezin uit elkaar gaat is dat natuurlijk voor iedereen erg moeilijk. Scheiden brengt gevoelens van verdriet en verlies met zich mee. De meeste mensen hebben tijd nodig om er weer bovenop te komen en iedereen doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Juist in die emotioneel moeilijke periode moeten ouders belangrijke beslissingen nemen over hun kinderen.

Hoe kunt u de zorg voor uw kinderen na de scheiding het beste verdelen? Hoe slaagt u erin voortaan, alleen als ouders van uw kinderen, met elkaar op een positieve manier te communiceren? Hoe zorgt u ervoor dat de kinderen zo min mogelijk last hebben van de echtscheiding?

Sinds 1 maart 2009 is het ouderschapsplan verplicht bij een scheiding. De rechter beoordeelt het plan inhoudelijk bij het indienen van het echtscheidingsconvenant. Kinderen hebben het recht om hun beide ouders te blijven zien na de scheiding. In de meeste situaties heeft het kind er belang bij om contact te houden met beide ouders. De afspraken die u - tijdens uw scheiding - hierover maakt, waarborgen dit recht.

Goede afspraken maak je door te denken en voelen als ouder:

• Wat vind ik als moeder/vader belangrijk?
• Wat vindt mijn kind van deze afspraak?

Een ouderschapsplan bevat afspraken over:

• De verdeling van de dagelijkse zorg;
• Het hoofdverblijf van het kind;
• De communicatie en de wijze van overleg;
• Evaluatiemomenten;
• De verdeling van de kosten voor de kinderen;
• Praktische afspraken over; verjaardagen, vakanties, feestdagen;
• Alles wat verder voor u en de kinderen van belang is.

Wij begeleiden u bij het maken van heldere afspraken over de invulling van het ouder- schapsplan na de scheiding. Het plan is een model waarbij nieuwe omstandigheden en behoeften kunnen vragen om een aanpassing van de eerder gemaakte afspraken.