Familie mediation

Het verbreken van een relatie brengt vele vragen, pijn en onzekerheden met zich mee. Wij proberen een scheiding voor een ieder dragelijker te maken. Het emotionele deel speelt een belangrijke rol en kan zorgen voor lastige momenten bij het nemen van ingrijpende beslissingen die bepalend zijn voor uw nabije toekomst.

Naast de noodzakelijke juridische zaken leven ook de vragen: hoe gaat het verder met de kinderen (als deze er zijn), hoe worden de financiën geregeld, wie gaat waar wonen en wat er verder nog allemaal bij komt kijken. Familie mediation kan hierbij helpen.

Wat in onze visie zo belangrijk is, is dat de afspraken die hierover worden gemaakt en in een convenant worden vastgelegd, later ook nog juist voelen en uitvoerbaar zijn. Wij inventariseren welke vragen er liggen en brengen samen met u hierin een volgorde aan. Stapsgewijs worden de zaken in beeld gebracht en gekeken wat u beide daarbij nodig heeft. Dit kan zowel materieel als immaterieel.

Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, gaan wij na wat u als ouders belangrijk vindt voor hen. Hoe kunt u begeleiding geven aan uw kinderen in deze, ook voor hen, onzekere tijd. Wij zullen heel nadrukkelijk aandacht besteden aan het opstellen van het ouderschapsplan. Tevens bieden wij in, maar ook na, deze ingrijpende periode begeleiding aan voor het kind in de vorm van kindercoaching. Voor hen zal het eveneens wennen zijn aan de nieuwe situatie en is het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor hun gevoelens.