Mediation

Mediation gaat uit van uw eigen keuzes en beslissingen. Het is een manier van conflicthantering waarbij geprobeerd wordt voor beide partijen een acceptabele oplossing te vinden.

Onder begeleiding van Avvenire als professioneel mediator wordt het conflict bespreekbaar gemaakt. Wij begeleiden en stimuleren hierbij het onderhandelingsproces in een klimaat waar in alle rust overlegd kan worden en waar vertrouwelijkheid geborgd is. Tijdens de mediation wordt er gesproken over de zakelijke aspecten van het geschil, maar daarnaast is er veel aandacht voor de persoonlijke belangen van elke partij afzonderlijk. Er is hierbij aandacht voor de aanwezige spanningen, voor de communicatie en de onderlinge relatie.

Bij wat voor geschillen kun je mediation inzetten?

• Samenwerkingsconflicten (collega's of maatschap);
• Conflicten tussen werkgevers en werknemers;
• Conflicten tussen werkgevers en vakbonden;
• Conflicten tussen leveranciers en afnemers;
• Andere zakelijke geschillen;
• Conflicten tussen vrienden, collega's of kennissen;
• Familieconflicten, echtscheiding, omgangsregeling, erfenis;
• Arbeidsconflicten, burenconflicten;
• Conflicten tussen burgers en (lokale) overheden.

Partijen spannen zich in om tot werkbare afspraken te komen onder onze begeleiding. Zo kan er een optimaal resultaat geboekt worden waar elke partij tevreden mee is.