Intervisie

Intervisie heeft betrekking op het verbeteren van de professionaliteit en eensgezindheid van de organisatie en het probleemoplossend vermogen van de medewerkers. Intervisie is het gezamenlijk verbreden van persoonlijke invalshoeken om problemen op te lossen en het toegankelijk maken van de aanwezige informatiekennis voor alle belanghebbenden.

Kennisniveau en professionaliteit

Het verbeteren van het kennisniveau en de professionaliteit is voor de meeste bedrijven een hele opgave en een doelstelling op zich. Eén van de meest voor de hand liggende oplossingen is het aanbieden van opleidingen en/of cursussen aan werknemers. Vaak zijn dit langlopende trajecten waarbij enkel en alleen het niveau per individu wordt verhoogd. Wordt de verworven kennis daarna wel breed ingezet binnen de organisatie?

Wat de meeste organisaties niet beseffen…

De meeste organisaties beseffen niet dat de kennis en ervaring die nodig zijn om het professionaliteitgehalte te verhogen reeds in de organisatie zelf aanwezig zijn. Het probleem zit hem in het verkrijgen van de toegang tot deze informatie en ervaring zodat deze voor iedereen toegankelijk worden. Het is de kunst om de reeds beschikbare informatie en ervaring die aanwezig zijn aan de oppervlakte te krijgen. Tevens is het voor de kennisdragers en ervaren medewerkers een stimulans om dit met hun collega’s te kunnen delen. Dit leidt tot een impuls binnen hun persoonlijke ontwikkeling en groei voor de organisatie.

Intervisie is een werkvorm waarin met behulp van een specifieke structuur een werkgerelateerde situatie wordt uitgediept en het is een inspirerende en effectieve methode om vraagstukken stap voor stap met elkaar te behandelen. Door het in kaart brengen van de situatie en deze vanuit verschillende invalshoeken te bekijken blijkt vaak dat een situatie niet altijd is wat hij op het eerste gezicht lijkt. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten die leiden tot een verbeterde werksituatie.