Vaker op de hurken en kijken vanuit de wereld van het kind …

Na een heerlijke vakantie weer volop bezig om samen met het stiefgezin te onderzoeken wat wel een niet past in het nieuwe gezin en dan vooral ook vanuit de ogen van het kind. Toch denk ik dat er in het echtscheidingsproces al naar dit soort dingen kan worden gekeken. Dat je als ouder op zo’n moment al eens op je hurken moet gaan zitten om de situatie en eventueel toekomstige situatie vanuit het kindperspectief te bekijken. Zeker ook omdat uit onderzoek blijkt dat 60% van de samengestelde gezinnen het uiteindelijk niet redt. En wat maakt nu dat het niet slaagt?
Voor mij/ons als mediator/coach is dit een belangrijk gegeven omdat we hier volop aandacht aan willen schenken. Of het nu gaat om het ouderschapsplan waarin de positie van de kinderen centraal staat of in ieder geval hoort te staan of vanuit afspraken die specifiek over de omgangsregeling zijn gemaakt. lees verder >>