Avvenire Coaching en Mediation

Conflicten, we zijn er allemaal mee bekend. Ze doen zich voor in allerlei gradaties en vormen. Ze manifesteren zich ook in verschillende situaties. Tussen mensen onderling en in relaties, tussen werkgevers en werknemers, tussen overheden en burgers en, ook niet te vergeten, ook soms in onszelf.

Het begeleiden van het proces naar een oplossing is het werk wat wij vanuit Avvenire Coaching en Mediation doen. Hoe lastig kan het zijn om, wanneer je zelf in de dynamiek van een conflictsituatie zit, jouw eigen handelen te kunnen zien of te verklaren.

Of hoe prettig kan het zijn wanneer je in conflict bent met jezelf, een ander door actief te
luisteren en gericht te vragen, antwoorden vindt die in jezelf lagen opgesloten. Bij conflicten tussen “partijen” begeleiden we het communicatieproces en helpen we om vanuit tegengestelde belangen ze te laten zoeken naar het belang dat ze gemeenschappelijk hebben. Hierdoor worden er vaak bruggen geslagen over de kloof die als “onoverwinnelijk” werd gezien of ervaren.

Wij doen dit alles vanuit passie, gedragen door ervaring en deskundigheid. In alle rust en in het tempo dat bij onze cliënten past. Als dit aansluit bij wat u zoekt, neem dan contact met ons op en samen met u verkennen we de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Avvenire Coaching en Mediation
Margot Nollet en Marcel Hondeveld

Coaching

Patronen die we al vroeg in ons leven hebben ontwikkeld kunnen zich op een gegeven moment tegen ons keren. In plaats van ons te dienen, werken ze beperkend. Ze kosten energie in plaats van dat ze ons vooruitgang opleveren. Er komt een moment waarop het niet meer goed voelt, een moment waarop je wilt kiezen voor het loslaten van het oude patroon. Dit zou gepaard kunnen gaan met weerstand want iets dat bestaat wil niet zomaar verdwijnen. Lees meer op de pagina coaching >>

Mediation

Mediation gaat uit van uw eigen keuzes en beslissingen. Het is een manier van conflicthantering waarbij geprobeerd wordt voor beide partijen een acceptabele oplossing te vinden. Onder begeleiding van Avvenire als professioneel mediator wordt het conflict bespreekbaar gemaakt. Wij begeleiden en stimuleren hierbij het onderhandelingsproces in een klimaat waar in alle rust overlegd kan worden en waar vertrouwelijkheid geborgd is. Lees meer op de pagina mediation >>

Intervisie

Intervisie heeft betrekking op het verbeteren van de professionaliteit en eensgezindheid van de organisatie en het probleemoplossend vermogen van de medewerkers. Intervisie is het gezamenlijk verbreden van persoonlijke invalshoeken om problemen op te lossen en het toegankelijk maken van de aanwezige informatiekennis voor alle belanghebbenden. Lees meer op de pagina intervisie >>